Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế báo tường kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương